Grafički Dizajn

Kreiramo savremena grafička rješenja koja će pomoći vama i vašoj organizaciji da se izdvojite u masi i budete prepoznatljivi.

Dizajniramo logotipe, vizit kartice, ukupne korporativne identitete, letke, brošure i kataloge, postere, billboarde, ambalaže, svijetleće reklame i natpise, te kompletna grafička rješenja za izloge.

Naši klijenti su, kako male radnje i firme u osnivanju, tako i velike internacionalne koporacije. Pomažemo klijentima da svoju viziju pretvore u nešto vidljivo, opipljivo.

Logotip

Svaka organizacija pored imena mora da ima i logotip. Logotip ili skraćeno logo, je vizeulni identitet vaše firme po kojem se ona raspoznaje na tržištu. Savršen logo poziva kupca da se poveže sa vašom kompanijom i da ostanete lako upamćeni i prepoznatljivi.

Korporativni identitet

Korporativni identitet je identitet jedne firme ili organizacije putem kojeg se ona predstavlja cjelokupnoj javnosti. Korporativni identitet je bitan kako bi vaša firma bila jedinstvena i uspješno se istakla na tržištu.  Osnovni Korporativni identitet se sastoji od logotipa vaše firme, vizit kartice i memoranduma. Prošireni može uključivati i fascikle, koverte, olovke, majice, naljepnice i druge razne predmete.

Vaš prvi kontakt sa kupcima, klijentima i partnerima se ostvaruje putem vizit-kartice, poslovne ponude ili promotivnog materijala i bitno je da putem tog prvog kontakta ostavite dobar utisak.

Amabalaže

Ambalaža, pored toga što čuva proizvod, može imati i važnu ulogu u brendiranju i promociji, a dobro dizajnirana ambalaža može pomoći da se vaš proizvod izdvoji i postane bolje uočljiv na prodajnom mjestu. Atraktivna ambalaža poboljšava izgled i povećava prodaju proizvoda. Ona takođe sadrži važne informacije o samom proizvodu i o proizvođaču.

Vizit kartice

Vizit kartice su sastavni dio korporativnog identiteta kompanije. One sadrže informacije o vašoj firmi i vama. Vizit kartica obično sadrži logo firme, vaše ime i prezime, poziciju, telefon, adresu, e-mail i web adresu firme.

Vizit kartice su esencijalni alat za ostvarivanje poslovnih kontakata. Takođe će pomoći vašim potencijalnim klijentima da pronađu put ka vama, nedugo nakon što ste stupili u konverzaciju na nekom sastanku.

Flajeri

Letak ili flajer se štampa na jednom listu papira u manjim formatima radi lakše distribucije, najčešće u formatu A6 ili A5. Može se štampati jednostrano ili dvostrano i obično je najisplativiji vid promocije.

Flajer sadrži različite informacije o vaošoj djelatnosti a najčešće se koristi u promociji ponude koju imate ili promovišete u tom trenutku, za najavu nekog događaja, promociju novih ugostiteljskih objekata ili novootvorenih prodajnih jedinica, najavu akcija ili rasprodaja, te u promotivne svhe u sklopu sportskih, muzičkih, kulturnih ili nekih drugih događaja.

Brošure i katalozi

Brošura se sastoji od više stranica i obično se štampa kao knjiga ili veći letak koji se savija na nekoliko dijelova. U njoj su dati osnovni podaci o vašoj organizaciji i djelatnostima koje nudite. Brošura služi za promociju firme i ostavljanje dobrog utiska na potencijalnog kupca.

Plakati

Plakat ili poster je grafičko rešenje koje kao sredstvo marketinga treba prolazniku da omogući trenutno dobijanje informacije o proizvodu ili usluzi koja se nudi. Ne smije biti pretrpan informacijama, bojama i slikama jer će u tom slučaju postati teško čitljiv i neće zainteresovati prolaznike.

Bilbordi

Bilbord predstavlja sredstvo reklamiranja visokog formata na otvorenom prostoru. Nalazi se obično na prometnim mjestima poput puteva i autoputeva, a ako se pak postavljaju u gradu tada se biraju najprometnije petlje. Najbitniji element bilborda je da poruka koja ima kratku formu privuče pažnju prolaznika. Iako slični plakatima, dosta su većeg formata i poruka koja se prenosi mora biti jednostavna i efektivna.

Izrada svjetlećih reklama

Prednost svijetlećih reklama je u većoj uočljivosti u odnosu na obične panoe. Bilo da je reklama postavljena u tržnom centru, pored regionalnog puta ili u centru grada, privući će ciljanu klijentelu i izdvojit će vas od konkurencije.

Oslikavanje izloga

Ispisi na izloge čine prodajna mjesta lako uočljivim i prepoznatljivim. Uz standardni ispis (brendiranje) izloga, gdje je istaknut logo i korporativni dizajn firme, moguće je raditi i kratkotrajne reklamne kampanje. Sve folije koje primjenjujemo za izloge su kompjuterski rezane i/ili digitalno štampane u visokoj rezoluciji. Moguća je unutrašnja i vanjska primjena.