Rezultati istraživanja donose najviše konevrzija!

istrzivanje

Rezultati istraživanja, video i društveni mediji donose najviše kada je u pitanju visoka stopa konverzije, pokazalo je istraživanje firme Ascend2.

Izvještaji se doživljavaju kao kvalitetan sadržaj i vode ka najviše konverzija u poređenju sa ostalim tipovima sadržaja. Oni pomažu brendovima da uspostave i održe integritet i kredibilitet.

Takođe, u izvještaju se navodi da 57% ispitanih firmi vidi formulare koji se moraju ispuniti prije preuzimanja određenog besplatnog sadržaja na njihovoj stranica vode ka najvećem stepenu konverzija. Odmah iza formulara su registracije za webinar (42%).

Dakle, rezultati sporvedenih istraživanja te formulari su se pokazali kao najbolji za povećanje nivoa konverzija. Ove metode su se pokazale učinkovitijim u poređenju sa infografikama i studijama slučaja.